Doradztwo strategiczne

Synerga+ S.A. świadczy usługi doradztwa strategicznego i transakcyjnego w obszarach fuzji i przejęć, pozyskiwania kapitału własnego i dłużnego, w postaci obligacji, analiz finansowych i wycen oraz pozyskiwania finansowania ze źródeł UE.

Finansowanie UE

Synerga+ S.A. świadczący specjalistyczne usługi doradcze dla sektora przedsiębiorstw, jednostek naukowych oraz samorządowych w zakresie pozyskiwania finansowania UE.

Wykwalifikowany zespół

Kluczowym aspektem organizacji Synerga+ S.A. jest własny zespół ponad 30 wykwalifikowanych doradców i ekspertów, o wysokiej skuteczność działań i międzynarodowym doświadczeniu.


Kompleksowa oferta

Celem działalności spółki Synerga+ S.A. jest stworzenie kompleksowej oferty doradztwa biznesowego związanego z opracowaniem i realizacją projektów rozwojowych.

Doświadczenie

Zespół Synerga+ S.A. skutecznie zrealizował ponad 1.000 projektów pozyskania finansowania z funduszy UE o łącznej wartości ponad 2,2 mld zł na inwestycje.

Kontakty i współpraca

Synerga+ S.A. współpracuje z instytucjami finansowymi, funduszami inwestycjnymi, jednostkami naukowymi i instytucjami wspierającymi aplikowanie o finansowanie UE.

Zakres Usług

Synerga+ to kompleksowa oferta doradztwa biznesowego związanego z realizacją projektów inwestycyjnych i rozwojowych.

Skontaktuj się z nami
Doradztwo Strategiczne
Usługi Transakcyjne (Due Diligence)
Fuzje i Przejęcia

Finansowanie i Rozliczenia Funduszy UE
Finansowanie Kapitałowe i Dłużne (Obligacje)
Analizy Finansowe, Wyceny i Opinie Sądowe

Audyt Technologiczny
Optymalizacja Procesów
Badania i Analizy Rynku

Adrian Skrocki - Prezes Zarządu

Ekspert z wieloletnim doświadczeniem w firmach doradczych i finansowych, specjalizujący się w zakresie pozyskiwania zewnętrznego finansowania inwestycji. Od 2002 roku zaangażowany w realizację projektów współfinansowanych m.in. środkami UE. Współzałożyciel ADM Consulting Group S.A., członek zarządu w spółkach: Instytut Badawczy Nowych Technologii Sp. z o.o., ADM Systemy Informatyczne Sp. z o.o., LTS Investment Sp. z o.o., Genesis Capital Sp. z o.o. Synerga + S.A.. Fundator oraz wiceprezes zarządu Europejskiej Fundacji Wspierania Innowacji i Przedsiębiorczości.

adrian.skrocki@synergaplus.pl

Piotr Polanowski, CFA - Partner Zarządzający

Piotr Polanowski jest odpowiedzialny za zarządzanie transakcjami corporate finance, zarówno na rynku publicznym, jak i prywatnym, finansowania kapitałowego i dłużnego, opracowywanie wycen, planów restrukturyzacji oraz analiz finansowych i due diligence, w ramach procesów transakcyjnych. od 2000 roku związany jest z doradztwem corporate finance i bankowością inwestycyjną. Specjalizuje się w sektorze energetycznym, przemyśle ciężkim oraz finansowym i technologicznym. Posiada tytuł Chartered Financial Analyst, jest Wiceprezesem Zarządu CFA Society Poland oraz występuje w krajowych i międzynarodowych sporach arbitrażowych i procesach sądowych w charakterze biegłego.

piotr.polanowski@synergaplus.pl

Małgorzata Cieślak-Belgy, MRICS - Doradca Strategiczny

Ekspert z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży nieruchomości w rejonie Europy Centralnej i Wschodniej. Doradztwem z zakresu nieruchomości oraz wyceną nieruchomości zajmowała się w Knight Frank, PwC oraz Tesco w latach 1996-2006. Założyciel Reino Partners.

malgorzata.cieslak-belgy@synergaplus.pl

Piotr Swieboda - Doradca Strategiczny

Piotr Swieboda jest odpowiedzialny za zarządzanie transakcjami finansowania kapitałowego i dłużnego w formie obligacji korporacyjnych m.in. na rynku nieruchomości dla przemysłu. W 2009 roku Piotr powrócił do Polski jako zarządzający portfelem akcji Aviva OFE, a następnie w 2011 roku utworzył fundusz venture capital Inovo.

piotr.swieboda@synergaplus.pl

Iwona Kowalska, MBA - Doradca Strategiczny

Iwona Kowalska od 1996 roku jest związana z bankowością inwestycyjną i doradztwem corporate finance. Specjalizuje się w transakcjach fuzji i przejęć, niepublicznych emisjach akcji oraz doradztwie strategicznym, w tym w zakresie analizy przedsięwzięć inwestycyjnych i struktury źródeł finansowania.

iwona.kowalska@synergaplus.pl

Daniel Pawelec - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Współzałożyciel firmy ADM Consulting Group S.A., członek zarządu w spółkach: Instytut Badawczy Nowych Technologii Sp. z o.o., ADM Systemy Informatyczne Sp. z o.o., LTS Investment Sp. z o.o., Genesis Capital Sp. z o.o. Przewodniczący rady nadzorczej spółki Synerga+ S.A.

daniel.pawelec@synergaplus.pl

Celem strategicznym działalności Synerga+ jest umożliwienie wykorzystania potencjału wzrostu klientów poprzez zapewnienie im najwyższego poziomu profesjonalnych multidysciplinarnych usług doradczych, w ramach długoterminowej współpracy.

"Kto chce znajdzie sposób, kto nie chce znajdzie powód."

Synerga+ Spółka Akcyjna

NIP 5213693751, REGON 360866611, KRS 0000552276

ul. Prosta 20, 00-850 Warszawa

Abrahama 61/5, 81-352 Gdynia


Adrian Skrocki

Prezes Zarządu
adrian.skrocki@synergaplus.pl

Piotr Polanowski, CFA

Partner Zarządzający
piotr.polanowski@synergaplus.pl