Strategia i transakcje

Synerga+ S.A. świadczy usługi doradztwa strategicznego i transakcyjnego w obszarach fuzji i przejęć, pozyskiwania kapitału własnego i dłużnego, w postaci obligacji oraz analiz finansowych i wycen.

Finansowanie

Synerga+ S.A. świadczący specjalistyczne usługi doradcze dla sektora przedsiębiorstw, jednostek naukowych oraz samorządowych w zakresie pozyskiwania bezzwrotnego finansowania.

Wykwalifikowany zespół

Kluczowym aspektem organizacji Synerga+ S.A. jest zespół ponad 30 wykwalifikowanych doradców i ekspertów, o wysokiej skuteczność działań i międzynarodowym doświadczeniu.


Kompleksowa oferta

Celem działalności spółki Synerga+ S.A. jest stworzenie kompleksowej oferty doradztwa związanego z opracowaniem i realizacją projektów inwestycyjnych.

Doświadczenie

Zespół Synerga+ S.A. skutecznie zrealizował ponad wiele projektów pozyskania finansowania jak i transakcji fuzji i przejęć, restrukturyzacji oraz projektów analiz finansowych i wycen, w tym dla potrzeb sądowych.

Kontakty

Synerga+ S.A. współpracuje z instytucjami finansowymi, funduszami inwestycyjnymi, jednostkami naukowymi i instytucjami wspierającymi aplikowanie o finansowanie.

Zakres Usług

Synerga+ to kompleksowa oferta doradztwa biznesowego związanego z realizacją projektów inwestycyjnych i rozwojowych.

Skontaktuj się z nami
Doradztwo Strategiczne
Fuzje i Przejęcia
Finansowanie Kapitałowe i Dłużne

Finansowanie i Rozliczenia Funduszy UE
Badania i Analizy Rynku
Analizy Finansowe, Wyceny i Opinie Sądowe

Audyt Technologiczny i Optymalizacja Procesów
Doradztwo w Zakresie Strategii i Raportowania ESG
Usługi Transakcyjne (Due Diligence)

Adrian Skrocki - Prezes Zarządu

Współzałożyciel ADM Consulting Group S.A., członek zarządu w spółkach: Instytut Badawczy Nowych Technologii Sp. z o.o., ADM Systemy Informatyczne Sp. z o.o., LTS Investment Sp. z o.o., Genesis Capital Sp. z o.o. Synerga + S.A.. Fundator oraz wiceprezes zarządu Europejskiej Fundacji Wspierania Innowacji i Przedsiębiorczości.

Ekspert z wieloletnim doświadczeniem w firmach doradczych i finansowych, specjalizujący się w zakresie pozyskiwania zewnętrznego finansowania inwestycji. Od 2002 roku zaangażowany w realizację projektów współfinansowanych m.in.. środkami UE. Pierwsze doświadczenia zawodowe związane z pomocą publiczną pochodzącą ze źródeł europejskich zdobywał przy realizacji projektów w ramach programów przedakcesyjnych – PHARE 2000, 2001, 2002 (głównie PRP, FDI oraz PRPE) oraz SAPARD.

Specjalizuje się w projektach związanych z badaniami i rozwojem, innowacjami, technologiami ekologicznymi oraz ICT. Opiniował, tworzył i nadzorował projekty m.in. dla: Politechniki Warszawskiej, Miasta Siedlce, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, laboratoriów badawczych oraz najbardziej innowacyjnych polskich firm.

Organizator i wykładowca ponad 100 konferencji oraz szkoleń dotyczących tematyki Unii Europejskiej, prowadzenia działalności na JRE oraz pozyskiwania środków finansowych pochodzących m.in. z funduszy strukturalnych UE oraz Private Equity.

adrian.skrocki@synergaplus.pl

Piotr Polanowski, CFA - Wiceprezes zarządu

Piotr Polanowski, CFA od 2000 roku związany z doradztwem corporate finance i bankowością inwestycyjną, w tym w Deloitte & Touche CE – dział tax & legal due diligence, Trigon Capital AS, FinCo Group S.A., DELTA Capital Group Sp. z o.o. a obecnie jako Wiceprezes Zarządu i Partner zarządzający Synerga+ S.A.

Występuje w krajowych i międzynarodowych sporach arbitrażowych oraz procesach sądowych w charakterze biegłego ds. analiz finansowych i wycen przedsiębiorstw.
Posiada tytuł Chartered Financial Analyst i jest obecnie Wiceprezesem Zarządu CFA Society Poland odpowiedzialny za Partnerstwo Instytucjonalne, a wcześniej pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej CFA Society Poland. Od 2012 członek licznych Rad Nadzorczych w tym Instytucji Finansowych nadzorowanych przez KNF.

Specjalizuje się w sektorze energetycznym, finansowym i technologicznym oraz przemyśle ciężkim. Doświadczenie obejmuje procesy ofert publicznych oraz prywatnych, transakcje kupna i sprzedaży spółek, badania due diligence, opracowywanie modeli finansowych i planów restrukturyzacji oraz badaniach typu forensic.

Jest absolwentem University of London, King’s College London, BSc Business Management oraz Szkoły Głównej Handlowej, MSc Finanse i Bankowość. Posługuje się językiem angielskim i francuskim.

piotr.polanowski@synergaplus.pl

Daniel Pawelec - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Współzałożyciel firmy ADM Consulting Group S.A., członek zarządu w spółkach: Instytut Badawczy Nowych Technologii Sp. z o.o., ADM Systemy Informatyczne Sp. z o.o., LTS Investment Sp. z o.o., Genesis Capital Sp. z o.o. Przewodniczący rady nadzorczej spółki Synerga+ S.A. Z doradztwem biznesowym oraz funduszami europejskimi związany od 2004 roku. Koordynator współpracy z licznymi jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi w zakresie badań przemysłowych, prac rozwojowych oraz oceny innowacyjności i nowych technologii. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni oraz DPT Business School w Filadelfii (USA).

daniel.pawelec@synergaplus.pl

dr hab. Paweł Mielcarz – Doradca strategiczny

Wykładowca i Kierownik Katedry Finansów na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Obszary specjalizacji: wyceny przedsiębiorstw, instrumenty pochodne, kontroling i budżetowanie kapitałowe, zarządzanie wartością. Członek Rady Programowej ALK w obszarze: Kontroling Finansowy, Zarządzanie Finansami oraz programu MBA w dziedzinie Finansów. Wykładał na takich uczelniach jak: Uniwersytet Warszawski, EDC, Ecole des Dirigeants et Créateurs d’entreprise, ESSCA – School of Management (Angres), Ecole de Management de Normandie, University of Debrecen, Kufstein University of Applied Sciences, University of Porto oraz Black See University.

Zaangażowany w działalność ekspercką i doradczą dla takich instytucji jak: Prokuratura Okręgowa Warszawie, Sąd Okręgowy w Warszawie, Akademia Leona Koźmińskiego, Komisja Nadzoru Finansowego.

paweł.mielcarz@synergaplus.pl

Piotr Swieboda – Doradca strategiczny

Piotr Swieboda jest odpowiedzialny za zarządzanie transakcjami finansowania kapitałowego i dłużnego w formie obligacji korporacyjnych m.in. na rynku nieruchomości i dla przemysłu.

Piotr Swieboda od 2000 roku związany jest z bankowością inwestycyjną, początkowo w M&A Deutsche Bank we Frankfurcie i dalej w Merrill Lynch Investment Banking w Londynie i funduszu hedgingowym HBK. W 2009 roku Piotr powrócił do Polski jako zarządzający portfelem akcji Aviva OFE, a następnie w 2011 roku utworzył fundusz venture capital Inovo.

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, MSc Finanse i Bankowość. Posługuje się językiem angielskim i niemieckim.

piotr.swieboda@synergaplus.pl

Iwona Kowalska, MBA – Doradca strategiczny

Iwona Kowalska od 1996 roku jest związana z bankowością inwestycyjną i doradztwem corporate finance, w tym Heyka Consulting Sp. z o.o, doradcy funduszy venture capital, Concordia Sp. z o.o., FinCo Group S.A. i DELTA Capital Group Sp. z o.o. Specjalizuje się w transakcjach fuzji i przejęć, niepublicznych emisjach akcji oraz doradztwie strategicznym, w tym w zakresie analizy przedsięwzięć inwestycyjnych i struktury źródeł finansowania.

Jest absolwentką Handlu Zagranicznego SGH oraz studiów MBA University of Minnesota. Posługuje się językiem angielskim, francuskim i rosyjskim.

iwona.kowalska@synergaplus.pl

Dr Roman Gurbiel – Doradca strategiczny

Roman Gurbiel to doświadczony ekspert, doradca techniczny, operacyjny i strategiczny dla firm działających w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Specjalista w zakresie globalnego planowania i optymalizacji zasobów. Zrealizował z sukcesem wiele projektów doradczych, związanych z działalnością operacyjną wiodących firm na rynku polskim w obszarze produkcji, logistyki kolejowej, energetyki oraz paliw.

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Doktor nauk ekonomicznych, Szkoła Głowna Handlowa. Posługuje się biegle polskim, czeskim, angielskim i niemieckim.

roman.gurbiel@synergaplus.pl

Małgorzata Cieślak-Belgy, RICS - Doradca Strategiczny

Małgorzata Cieślak Belgy, RICS jest ekspert z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży nieruchomości w rejonie Europy Centralnej i Wschodniej. Doradztwem z zakresu nieruchomości oraz wyceną nieruchomości zajmowała się w Knight Frank, PwC oraz Tesco w latach 1996-2006. Pracowała jako dyrektor w Hypo Real Estate Bank International (obecnie Deutsche Pfandbriefbank AG), założyciel funduszu nieruchomościowego REINO Partners.
Rzeczoznawca Majątkowy w Polsce. Członek Królewskiego Instytutu Dyplomowanych Rzeczoznawców Majątkowych (ang. Royal Institution of Chartered Surveyors, RICS). Absolwentka PWSBiA, Politechniki Warszawskiej oraz Sheffield Hallam University.

malgorzata.cieslak-belgy@synergaplus.pl

Celem strategicznym działalności Synerga+ jest umożliwienie wykorzystania potencjału wzrostu klientów poprzez zapewnienie im najwyższego poziomu profesjonalnych multidysciplinarnych usług doradczych, w ramach długoterminowej współpracy.

"Kto chce znajdzie sposób, kto nie chce znajdzie powód."

Synerga+ Spółka Akcyjna

NIP 5213693751, REGON 360866611, KRS 0000552276

ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa

Abrahama 61/5, 81-352 Gdynia


Adrian Skrocki

Prezes Zarządu
adrian.skrocki@synergaplus.pl

Piotr Polanowski, CFA

Partner Zarządzający
piotr.polanowski@synergaplus.pl